Chuyển giao chứng khoán cho vay

Ngày hỏi:18/09/2018

Hoạt động vay và cho vay chứng khoán được thực hiện theo nguyên tắc các bên vay và bên cho vay phải ký hợp đồng vay và cho vay chứng khoán trước khi chuyển thông tin vào hệ  thống vay và cho vay chứng khoán. Vấn đề này tôi đã hiểu rõ nhưng chuyển giao chứng khoán cho vay thì được quy định cụ thể như thế nào? Mong LS tư vấn giúp tôi, xin cảm ơn!

Ngọc Ánh (0126***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chuyển giao chứng khoán cho vay được quy định tại Điều 19 Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017 như sau:

   1. Chứng khoán cho vay sẽ được chuyển từ tài khoản chứng khoán giao dịch sang tài khoản chứng khoán chờ cho vay của Bên cho vay tại VSD ngay sau khi lệnh cho vay được xác lập trên hệ thống SBL.

   2. Sau khi thỏa thuận vay và cho vay được xác lập trên hệ thống SBL, tùy vào mục đích trong các hợp đồng vay/cho vay chứng khoán, VSD sẽ thực hiện chuyển khoản chứng khoán cho vay:

   a. Đối với trường hợp vay chứng khoán để hỗ trợ thanh toán: từ tài khoản chứng khoán chờ cho vay của bên cho vay sang tài khoản chứng khoán chờ thanh toán của bên vay.

   b. Đối với trường hợp vay để góp vốn hoặc hoán đổi danh mục: từ tài khoản chứng khoán chờ cho vay của bên cho vay sang tài khoản phong tỏa tạm giữ chứng khoán của bên vay.

   c. Đối với trường hợp vay TPCP để thanh toán chuyển giao tài sản cơ sở: từ tài khoản chứng khoán chờ cho vay của bên cho vay sang tài khoản chứng khoán ký quỹ của bên vay.

   d. Đối với trường hợp vay TPCP để bán: từ tài khoản chứng khoán chờ cho vay của bên cho vay sang tài khoản chứng khoán giao dịch của bên vay.

   3. Ngay sau khi thực hiện hạch toán chứng khoán cho vay theo quy định tại Khoản 1,2 Điều này, VSD sẽ gửi TVLK bên cho vay và bên vay “Giấy xác nhận hạch toán chứng khoán cho vay” (Mẫu 13A/SBL, 13B/SBL,13C/SBL của Quy chế này) thông qua cổng giao tiếp điện tử để thực hiện hạch toán tương ứng tại Thành viên. Chứng từ gốc sẽ được gửi đến TVLK/TCMTKTT liên quan trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày hiệu lực hạch toán.

   Trên đây là nội dung quy định về việc chuyển giao chứng khoán cho vay. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn