Chuyển quyền sở hữu trong hoạt động vay và cho vay chứng khoán

Ngày hỏi:25/03/2019

Việc chuyển quyền sở hữu trong hoạt động vay và cho vay chứng khoán được thực hiện như thế nào? Đây là nội dung thắc mắc Ban biên tập nhận được từ email của bạn Thảo (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 45 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017 thì việc chuyển quyền sở hữu trong hoạt động vay và cho vay chứng khoán được thực hiện như sau:

   Việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong hoạt động vay và cho vay chứng khoán được thực hiện theo quy định hiện hành tại Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành.

   Trên đây là nội dung quy định về việc chuyển quyền sở hữu trong hoạt động vay và cho vay chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn