Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch chứng khoán

Ngày hỏi:19/12/2018

Vào tháng 02/2019 sẽ có văn bản mới quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, theo đó thì chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch chứng khoán được quy định như thế nào? Mong Ban biên tập hỗ trợ giúp.

Trần Minh (minh*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 29 Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực từ 01/02/2019, có quy định chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch chứng khoán như sau:

   1. Sở Giao dịch Chứng khoán theo phân công của Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng và vận hành chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp để tổng hợp thông tin về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27 và Điều 28 Nghị định này.

   2. Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp gồm những nội dung cơ bản sau:

   a) Tên doanh nghiệp phát hành, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ;

   b) Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước, bao gồm:

   - Mã trái phiếu (nếu có);

   - Một số điều kiện, điều khoản chính của các trái phiếu đã phát hành (ngày phát hành, khối lượng, mệnh giá, ngày đáo hạn, hình thức trả lãi, điều khoản mua lại và hoán đổi nếu có);

   - Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, việc thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền, việc mua lại trái phiếu trước hạn, việc hoán đổi trái phiếu (nếu có);

   c) Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, bao gồm:

   - Khối lượng trái phiếu phát hành thành công;

   - Điều kiện, điều khoản chính của trái phiếu đã phát hành;

   - Thị trường phát hành;

   d) Tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; tình hình sử dụng vốn, tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện dự án và báo cáo đánh giá tác động đến môi trường đối với trái phiếu xanh;

   đ) Công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp phát hành;

   e) Tổ chức lưu ký trái phiếu (theo quy định tại thị trường phát hành).

   3. Nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành trái phiếu được truy cập chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp để tìm hiểu thông tin về tình hình phát hành theo Quy chế vận hành chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp do Sở Giao dịch chứng khoán ban hành.

   4. Sở Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế vận hành chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp; tổng hợp thông tin về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 30 Nghị định này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn