Có được chào bán trái phiếu ra công chúng hay không?

Ngày hỏi:13/12/2018

Xin chào luật sư. Công ty tôi đang cần nhờ luật sư giúp đỡ. Cụ thể là công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hiện công ty đang muốn chào bán trái phiếu công ty ra công chúng để huy động vốn nhằm tiếp tục mở rộng hoạt động của công ty (rất tiềm năng), nhưng do công ty đang trong quá trình mở rộng nên năm 2018 sẽ không có lãi và tăng thời gian lỗ lũy kế của công ty từ 2 năm lên 3 năm. Vậy với tình hình trên thì công ty có được chào bán trái phiếu ra công chúng hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi 2010) thì chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

   - Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

   - Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

   - Hợp đồng góp vốn đầu tư;

   - Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

   Các doanh nghiệp có thể chào bán chứng khoán ra công chúng thông qua các hình thức chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác.

   Trong đó, để chào bán chứng khoán là trái phiếu ra công chúng thì các doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Chứng khoán 2006, cụ thể như sau:

   - Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

   - Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;

   - Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;

   - Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

   Như vậy: Để được chào bán chứng khoán là trái phiếu ra công chúng thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp của năm liền trước năm đăng ký chào bán trái phiếu phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm, và đáp ứng thêm các điều kiện khác (kể trên).

   Do đó: Đối với trường hợp của công ty bạn thì công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đang mở rộng hoạt động của công ty nên năm 2018 sẽ không có lãi, và dẫn đến tình trạng tăng thời gian lỗ lũy kế của công ty từ 2 năm lên 3 năm, nên không đủ điều kiện để thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn