Có được chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp?

Ngày hỏi:30/10/2019

Chị muốn tư vấn. Trái phiếu thuộc sở hữu công ty do ngân hàng phát hành công ty chị là TNHH. Trái phiếu này có được chuyển nhượng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 163/2018/NĐ-CP, có quy định về quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu như sau:

   - Được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi phát hành.

   - Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, theo quy định này thì chủ sở hữu trái phiếu doanh nghiệp có quyền chuyển nhượng trái phiếu. Do đó, công ty bạn có thể thực hiện việc này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trái phiếu doanh nghiệp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn