Công ty chứng khoán có được góp vốn thành lập công ty chứng khoán khác không?

Ngày hỏi:27/03/2020

Tôi đang tìm hiểu quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán, và có thắc mắc như sau: Bên tôi là một công ty chứng khoán tại Việt Nam, công ty tôi muốn góp vốn với một số nhà đầu tư để thành lập thêm một công ty chứng khoán mới thì có được không? Nhờ hỗ trợ, cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 6 Điều 91 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định:

   Công ty chứng khoán không được góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của 01 công ty chứng khoán khác tại Việt Nam, trừ các trường hợp sau đây:

   - Mua để thực hiện hợp nhất, sáp nhập;

   - Mua để sở hữu hoặc cùng với người có liên quan (nếu có) sở hữu không quá 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn không được quyền góp vốn để thành lập công ty chứng khoán khác.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công ty chứng khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn