Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được chính thức hoạt động khi nào?

Ngày hỏi:17/03/2020

Cho tôi hỏi theo quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán thì công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được chính thức hoạt động khi nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được chính thức hoạt động khi nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 84 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được chính thức hoạt động sau khi đáp ứng các quy định sau đây:

   - Thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 71 của Luật này;

   - Có quy trình hoạt động, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ;

   - Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chào mua chứng khoán
  Chứng khoán
  Chào bán chứng khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn