Công ty chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi nào?

Ngày hỏi:29/10/2019

Được biết công ty chứng khoán có các nghiệp bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. vậy cho tôi hỏi nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán có được đăng ký cùng lúc với các nghiệp vụ còn lại không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 60 Luật chứng khoán 2006 quy định nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán như sau:

   - Công ty chứng khoán được thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

   + Môi giới chứng khoán.

   + Tự doanh chứng khoán.

   + Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

   + Tư vấn đầu tư chứng khoán.

   - Công ty chứng khoán chỉ được phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

   - Ngoài nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này, công ty chứng khoán được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì Công ty chứng khoán chỉ được phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi đã thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. Do đó, Công ty chứng khoán không được đồng thời đăng ký nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phát hành chứng khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn