Công ty chứng khoán kinh doanh chứng khoán phái sinh cần đáp ứng điều kiện nhân sự nào?

Ngày hỏi:03/04/2021

Công ty chứng khoán khi thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cần đáp ứng điều kiện nhân sự nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty chứng khoán kinh doanh chứng khoán phái sinh cần đáp ứng điều kiện nhân sự nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điểm d Khoản 2 Điều 4 Nghị định 158/2020/NĐ-CP có quy định về điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh như sau:

   **Đáp ứng điều kiện về nhân sự:

   - Giám đốc (Tổng Giám đốc);

   - Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 05 nhân viên cho mỗi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh dự kiến đăng ký có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật và chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

   Bên cạnh đó, công ty chứng khoán còn phải đáp ứng những điều kiện còn lại ở Khoản 2 Điều 4 Nghị định này để được thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn