Công ty chứng khoán quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân đúng không?

Ngày hỏi:29/10/2019

Theo quy định tại Luật chứng khoán 2006 thì công ty chứng khoán được thực hiện một số nghiệp vụ bao gồm: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên theo thông tin tôi tiếp nhận thì công ty chứng khoán được quyền quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân, cho hỏi thông tin tôi tiếp nhận có đúng không? Nếu đúng căn cứ pháp lý nào nói về vấn đề này? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 60 Luật chứng khoán 2006 được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Luật chứng khoán sửa đổi 2010 quy định nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán như sau:

   - Công ty chứng khoán được thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

   + Môi giới chứng khoán.

   + Tự doanh chứng khoán.

   + Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

   + Tư vấn đầu tư chứng khoán.

   - Công ty chứng khoán chỉ được phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

   - Ngoài nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này, công ty chứng khoán được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.

   => Như vậy, pháp luật quy định 4 nghiệp vụ chính của công ty chứng khoán như bạn thông tin, nhưng cũng quy định thêm một số nghiệp vụ phụ trong đó có quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân. Do đó, thông tin bạn tiếp nhận là đúng với quy định.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn