Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng công bố thông tin định kỳ khi nào?

Ngày hỏi:26/05/2020

Cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán mới thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin định kỳ về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng khi nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng công bố thông tin định kỳ khi nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 125 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin định kỳ các nội dung sau đây về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng:

   - Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

   - Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng;

   - Báo cáo hoạt động đầu tư;

   - Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

   - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn