Công ty hoạt động bao nhiêu năm thì được lên sàn chứng khoán?

Ngày hỏi:29/10/2019

Trước đây công ty tôi hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Nhưng đến 11/2018 công ty tôi đổi sang công ty cổ phần. Tôi nghe nói công ty hoạt động 2 năm sẽ được lên sàn chứng khoán, vậy công ty tôi có được lên sàn không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty hoạt động bao nhiêu năm thì được lên sàn chứng khoán?
   (ảnh minh họa)
  • *Niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

   Theo Khoản 1 Điều 53 Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định điều kiện niêm yết cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

   - Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

   - Có ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết); tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm; không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính;

   - Công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan;

   - Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất ba trăm (300) cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

   - Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại điện nắm giữ;

   - Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

   *Niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.

   Theo Khoản 1 Điều 54 Nghị định 58/2013/NĐ-CP quy định điều kiện niêm yết cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.

   - Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

   - Có ít nhất 01 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết); tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm, không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính;

   - Tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

   - Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;

   - Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

   Như vậy, đối với mỗi sàn chứng khoán khác nhau yêu cầu về điều kiện lên sàn đối với công ty cổ phần khác nhau.

   Theo thông tin bạn cung cấp trước đây công ty bạn hoạt động dưới hình thức công ty TNHH 2TV và tháng 11/2018 chuyển đổi thành công ty cổ phần, tức là công ty bạn mới hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần được 01 năm. Nên theo quy định trên công ty bạn chỉ được niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội khi đáp ứng các điều kiện trên.

   Công ty bạn không được niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn