Công ty hợp danh được phát hành các loại chứng khoán nào?

Ngày hỏi:19/12/2018

Công ty tôi là công ty hợp danh do tôi và một người nữa đứng ra thành lập. Hiện tại chúng tôi muốn phát hành chứng khoán thì có được không luật sư? Nếu được thì công ty tôi có thể phát hành các loại chứng khoán nào? Như là cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ chẳng hạn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty hợp danh được phát hành các loại chứng khoán nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006 (sửa đổi 2010) thì chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

   - Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

   - Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

   - Hợp đồng góp vốn đầu tư;

   - Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

   Các tổ chức kinh tế được phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật.

   Tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 172. Công ty hợp danh

   1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

   a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

   b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

   c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

   2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì các tổ chức kinh tế là công ty hợp danh thì không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

   Do đó: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì công ty của bạn hoạt động theo loại hình công ty hợp danh do bạn và một người nữa đứng ra thành lập. Nên không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào, trong đó bao gồm: Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; hợp đồng góp vốn đầu tư; các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn