Công ty nước ngoài được sở hữu bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ trong công ty chứng khoán Việt Nam?

Ngày hỏi:05/03/2020

Mình đang đại diện cho công ty nước ngoài, dự định sắp tới công ty sẽ tiến hành đầu tư vào Việt Nam, cụ thể là vào công ty chứng khoán Việt Nam. Trường hợp nếu công ty tôi mua cổ phần hay phần vốn góp trong các công ty chứng khoán tại Việt Nam thì có thể được mua tối đa bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 77 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định nhà đầu tư nước ngoài được tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo nguyên tắc sau đây:

   - Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

   - Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

   - Tuân thủ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 và điểm c khoản 2 Điều 75 của Luật này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì công ty bạn được quyền mua cổ phần, phần vốn góp trong các công ty chứng khoán tại Việt Nam để sở hữu 100% vốn điều lệ, nếu đáp ứng đủ các điều kiện. Trường hợp không đáp ứng các điều kiện nắm giữ 100% vốn điều lệ thì chỉ được sở hữu tối đa đến 49%.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn