Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin định kỳ về quỹ đại chúng khi nào?

Ngày hỏi:15/05/2020

Cho tôi hỏi theo quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin định kỳ về quỹ đại chúng trong những trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 124 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin định kỳ về các nội dung sau đây của quỹ đại chúng:

   - Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

   - Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng;

   - Báo cáo hoạt động đầu tư;

   - Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn