Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin theo yêu cầu khi nào?

Ngày hỏi:15/05/2020

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán theo quy định mới và có thắc mắc là công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin theo yêu cầu của công ty con trong trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 123 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định:

   Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con khi có thông tin liên quan đến công ty, chi nhánh ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT