Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin định kỳ khi nào?

Ngày hỏi:11/05/2020

Tôi có vấn đề cần được giải đáp là công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin định kỳ trong những trường hợp nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 123 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin định kỳ trong những trường hợp sau:

   - Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

   - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 đã được soát xét và tại ngày 31 tháng 12 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;

   - Báo cáo thường niên;

   - Báo cáo tình hình quản trị công ty;

   - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là công ty cổ phần;

   - Thông tin khác theo quy định của pháp luật.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn