Công ty vốn điều lệ 5 tỷ có chào bán trái phiếu ra công chúng được không?

Ngày hỏi:07/12/2019

Bên mình công ty TNHH, có trụ sở chính tại TpHCM và đang muốn mở rộng ra Đà Nẵng và Hà Nội năm 2020. Hiện vốn điều lệ công ty là 5 tỷ, để huy động vốn, công ty muốn thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng. Vậy mình muốn biết theo quy định hiện hành thì Công ty cần vốn điều lệ bao nhiêu để được chào bán trái phiếu ra công chúng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 12 Luật Chứng khoán 2006, được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Luật chứng khoán sửa đổi 2010 thì:

   Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

   a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

   b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;

   c) Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;

   d) Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

   Như vậy, để thực hiện việc chào bán trái phiếu ra công chúng, công ty bạn cần có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán. Trường hợp công ty có vốn điều lệ 5 tỷ thì chưa đủ điều kiện về mức vốn khi thực hiện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn