Điều kiện bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Ngày hỏi:21/09/2016

Xin gửi lời chào đến các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang học về lĩnh vực chứng khoán. Trong quá trình học, tôi gặp phải một vấn đề rất thắc mắc như sau: điều kiện bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam là gì? Và văn bản nào quy định trực tiếp về vấn đề này? Tôi rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập Thư ký Luật. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung về điều kiện bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam được quy định cụ thể tại Khoản 9 Điều 10 Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

   Theo đó, điều kiện bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam như sau:

   a) Đang hoạt động hợp pháp, không đang trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản; được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán dự kiến đăng ký cho chi nhánh tại Việt Nam; cơ quan quản lý giám sát chuyên ngành chứng khoán ở nước nguyên xứ đã ký các hoạt động hợp tác song phương hoặc đa phương với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán;

   Thời hạn hoạt động của công ty chứng khoán nước ngoài trên giấy phép (nếu có) phải còn ít nhất là 05 năm;

   Có quy trình quản lý rủi ro, quy trình tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phù hợp với pháp luật Việt Nam;

   b) Không trong tình trạng bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động trong vòng 03 tháng tính đến thời Điểm nộp hồ sơ;

   c) Quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-CP đối với các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã có và nghiệp vụ dự kiến bổ sung.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn