Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán

Ngày hỏi:17/10/2018

Chúng tôi muốn xin Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán. Nhưng không biết chúng tôi cần phải đáp ứng các điều kiện nào để được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán trên. Mong các luật sư hướng dẫn cho.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay thì công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.

   Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán và có nhu cầu thì sẽ được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán. Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty chứng khoán đó.

   Để được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán thì các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

   Theo đó, theo quy định tại Luật chứng khoán 2006 70/2006/QH11 thì điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán bao gồm:

   - Có trụ sở; có trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán, đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị;

   - Có đủ vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 60/2015/NĐ-CP thì vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam là:

   + Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;

   + Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;

   + Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam;

   + Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

   Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép.

   Xem thêm chi tiết tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP.

   - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là môi giới chứng khoán thì phải có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

   Trường hợp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; trường hợp là pháp nhân phải đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn. Các cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mình để góp vốn thành lập công ty chứng khoán.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn