Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ

Ngày hỏi:17/10/2018

Xin cho hỏi trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu muốn thành lập một công ty quản lý quỹ hoạt động tại Việt Nam thì phải đáp ứng các điều kiện nào theo quy định của pháp luật? Và vốn pháp định đối với công ty quản lý quỹ là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay thì công ty quản lý quỹ được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

   Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ và có nhu cầu thì sẽ được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ. Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty quản lý quỹ đó.

   Để được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ thì các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

   Theo đó, theo quy định tại Luật chứng khoán 2006 70/2006/QH11 thì điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ bao gồm:

   - Có trụ sở; có trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán.

   - Có đủ vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP thì vốn pháp định của công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là 25 tỷ đồng Việt Nam.

   Xem thêm chi tiết tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

   - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

   Trường hợp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; trường hợp là pháp nhân phải đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn. Các cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mình để góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn