Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến?

Ngày hỏi:14/05/2021

Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 201 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán như sau:

   1. Là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán và được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty chứng khoán thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến.

   2. Có nhân sự vận hành hệ thống, có hệ thống giao dịch, giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn hệ thống, hệ thống lưu trữ dữ liệu dự phòng và khắc phục sự cố theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

   3. Đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 200 Nghị định này;

   4. Trực tiếp cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chào bán chứng khoán
  Chào mua chứng khoán
  Giao dịch chứng khoán
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn