Điều kiện cung cấp dịch vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh

Ngày hỏi:21/09/2016

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Lê Hoa. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Vừa qua, em có đọc tin tức và biết đến hoạt động dịch vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh. Đây là lần đầu tiên em biết đến hoạt động này. Vì vậy, xin Ban biên tập tư vấn giúp em điều kiện cung cấp dịch vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh là gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung về điều kiện cung cấp dịch vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh được quy định cụ thể tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

   Theo đó, để được cung cấp dịch vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh thì tổ chức kinh doanh chứng khoán phải đáp ứng được các điều kiện sau:

   a) Quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (sau đây gọi tắt là Nghị định 42/2015/NĐ-CP);

   b) Trích lập đầy đủ các Khoản dự phòng theo quy định và không có lỗ trong 02 năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ;

   c) Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính năm của năm tài chính gần nhất và báo cáo tài chính bán niên gần nhất (nếu có) đã được soát xét phải là chấp nhận toàn phần.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện cung cấp dịch vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kinh doanh chứng khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn