Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày

Ngày hỏi:21/09/2016

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Em đang làm việc tại một công ty chứng khoán và công ty em hiện có cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, em được biết để được cung cấp dịch vụ này thì công ty chứng khoán phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Vậy xin cho em hỏi: điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày là gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hiện nay, vấn đề về điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày đã được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

   Theo đó, để được cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày thì công ty chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Được cấp phép đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày;

   b) Quy định tại Điểm b, c và d Khoản 1 Điều này;

   c) Có cơ sở hạ tầng, hệ thống giao dịch phục vụ giao dịch trong ngày, hệ thống quản lý, giám sát hoạt động giao dịch trong ngày trên tài Khoản của khách hàng; quy trình nghiệp vụ và quy trình quản lý rủi ro cho nghiệp vụ giao dịch trong ngày; có hệ thống để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán tách biệt tới từng nhà đầu tư tại ngân hàng;

   d) Tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất tính đến thời Điểm đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày.

   Nếu đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên thì công ty chứng khoán sẽ được Ủy banChứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thực hiện cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn