Điều kiện để phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

Ngày hỏi:13/12/2018

Tôi hiện là trợ lý giám đốc, công ty tôi làm cũng đã tham gia vào thị trường chứng khoáng nhưng muốn vươn ra xa hơn, cụ thể là thị trường quốc tế, nên muốn tìm hiểu cho kĩ, do đó mà tìm đến Ban biên tập nhờ hỗ trợ: cần đáp ứng những điều kiện gì để phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế? Vấn đề này có được quy định cụ thể tại văn bản nào không? Rất mong nhận được phản hồi.

(*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 18 Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực từ 01/02/2019, có quy định điều kiện để phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế như sau:

   1. Đối với trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền:

   a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

   b) Đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định tại thị trường phát hành;

   c) Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 19 Nghị định này;

   d) Đáp ứng quy định về quản lý ngoại hối và quy định của pháp luật về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp;

   đ) Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

   2. Đối với trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

   a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại khoản 1 Điều này;

   b) Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định hiện hành của pháp luật;

   c) Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn