Điều kiện để tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có nghiệp vụ quản lý quỹ được thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Ngày hỏi:21/09/2016

Xin chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Qua tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu, em được biết việc tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có nghiệp vụ quản lý quỹ được thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện luật định. Vậy xin cho em hỏi: đó là những đièu kiện gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung về điều kiện để tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có nghiệp vụ quản lý quỹ được thành lập chi nhánh tại Việt Nam đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

   Theo đó, tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có nghiệp vụ quản lý quỹ muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam thì phải có các điều kiện sau:

   a) Không đang trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản doanh nghiệp;

   b) Đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

   c) Có vốn cấp cho chi nhánh tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

   d) Đáp ứng quy định tại Khoản 1, 3 Điều 11 Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện để tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có nghiệp vụ quản lý quỹ được thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kinh doanh chứng khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn