Điều kiện hợp nhất, sáp nhập của công ty đầu tư chứng khoán

Ngày hỏi:21/09/2016

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em đang làm việc tại một công ty đầu tư chứng khoán. Công ty em đang có nhu cầu hợp nhất với một công ty khác. Vậy xin cho em hỏi điều kiện hợp nhất, sáp nhập của công ty đầu tư chứng khoán là gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung về điều kiện hợp nhất, sáp nhập của công ty đầu tư chứng khoán đã được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

   Theo đó, công ty đầu tư chứng khoán muốn hợp nhất, sáp nhập thì phải đáp ứng điều kiện sau:

   a) Việc hợp nhất, sáp nhập; Phương án hợp nhất, sáp nhập; Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

   b) Trường hợp hoán đổi cổ phiếu kết hợp chi trả bằng tiền mặt, cổ đông của công ty bị sáp nhập được nhận Khoản tiền thì không vượt quá 10% giá trị tài sản ròng trên một cổ phiếu tại ngày hợp nhất, sáp nhập;

   c) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập các công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ, công ty hình thành sau khi hợp nhất, sáp nhập phải đáp ứng quy định tại Điều 87 Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện hợp nhất, sáp nhập của công ty đầu tư chứng khoán. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kinh doanh chứng khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn