Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ

Ngày hỏi:03/12/2011

Doanh nghiệp tôi muốn huy động vốn từ một số đối tác thân thiết để thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp, theo hình thức phát hành trái phiếu. Đề nghị Chuyên mục tư vấn điều kiện phát hành trái phiếu như thế nào?

  • Chúng tôi giả thiết, dự định phát hành trái phiếu của doanh nghiệp anh (chị) chỉ cho dưới 100 đối tác thân thiết (nhà đầu tư), không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet, được coi được coi là phát hành trái phiếu riêng lẻ. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 90/2011/NĐ-CP, ngày 4/10/2011, về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thì đây được coi là phát hành trái phiếu riêng lẻ.

   Điều 13 Nghị định 90/2011/NĐ-CP quy định về điều kiện phát hành trái phiếu (riêng lẻ) như sau:

   1. Đối với trái phiếu không chuyển đổi: a- Doanh nghiệp có thời gian hoạt động tối thiểu là một (01) năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động; b- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi theo báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước hoặc tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Báo cáo tài chính được kiểm toán của doanh nghiệp phát hành phải là báo cáo kiểm toán nêu ý kiến chấp nhận toàn phần. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu trước ngày 01 tháng 4 hàng năm chưa có báo cáo tài chính năm của năm liền kề được kiểm toán thì phải có: Báo cáo tài chính được kiểm toán của năm trước năm liền kề với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi; hoặc báo cáo tài chính quý gần nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi được kiểm toán (nếu có); hoặc báo cáo tài chính của năm liền kề với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt theo Điều lệ hoạt động của công ty; c- Đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và các hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại pháp luật chuyên ngành; d- Có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận.

   2. Đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền, doanh nghiệp phát hành ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định đã nêu trên, còn phải đáp ứng các điều kiện sau: a- Thuộc đối tượng được phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền; b- Đảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành; c- Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất 06 tháng.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn