Điều kiện và hồ sơ đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán

Ngày hỏi:17/10/2018

Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi pháp luật hiện hành quy định về điều kiện và hồ sơ đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn

Hồng Liên (lien***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện và hồ sơ đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán
   (ảnh minh họa)
  • Điều kiện và hồ sơ đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán được quy định tại Điều 5 Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012 như sau:

   1. Chi nhánh công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại đăng ký cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau:

   a. Được UBCKNN chấp thuận cho chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán;

   b. Đáp ứng các điều kiện tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 3 Quy chế này;

   c. Được thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán ủy quyền thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán.

   2. Hồ sơ đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký của thành viên lưu ký bao gồm:

   a. Giấy đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán (Mẫu 09/LK-TV của Quy chế này);

   b. Bản sao hợp lệ văn bản chấp thuận của UBCKNN cho chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán;

   c. Danh sách thành viên Ban Giám đốc chi nhánh phụ trách hoạt động lưu ký và nhân viên nghiệp vụ lưu ký kèm theo mẫu chữ ký, mẫu dấu (Mẫu 02/LK-TV của Quy chế này);

   d. Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh các nhân viên nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế này;

   đ. Danh sách nhân viên giao nhận chứng từ và giấy ủy quyền cho nhân viên giao nhận chứng từ (Mẫu 03/LK-TV của Quy chế này) nếu đăng ký giao nhận trực tiếp;

   e. Giấy ủy quyền của công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại cho chi nhánh thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán (Mẫu 10/LK-TV của Quy chế này).

   Trên đây là nội dung quy định về điều kiện và hồ sơ đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn