Điều kiện và hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán

Ngày hỏi:17/10/2018

Tôi có quan tâm những vấn đề trong lĩnh vực chứng khoán. Anh chị cho em hỏi là điều kiện và hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn.

Linh Đan (dan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện và hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán
   (ảnh minh họa)
  • Điều kiện và hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán được quy định tại Điều 3 Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012 như sau:

   1. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại đăng ký là thành viên lưu ký của VSD phải đáp ứng các điều kiện sau:

   a. Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp;

   b. Có tối thiểu một thành viên Ban Giám đốc được phân công phụ trách hoạt động lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ chứng khoán;

   c. Có tối thiểu 02 nhân viên nghiệp vụ có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên môn về kinh tế, tài chính kế toán đã tham gia chương trình tập huấn về nghiệp vụ của VSD;

   d. Có quy trình cho từng nghiệp vụ lưu ký, đăng ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật và các quy định về nghiệp vụ của VSD;

   đ. Có hệ thống nghiệp vụ có khả năng kết nối với cổng giao tiếp điện tử của VSD và phần mềm quản lý hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ đáp ứng được yêu cầu của VSD.

   2. Hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký bao gồm:

   a. Giấy đăng ký thành viên và đề nghị mở tài khoản lưu ký (Mẫu 01/LK-TV của Quy chế này);

   b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do UBCKNN cấp;

   c. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp;

   d. Danh sách thành viên Ban Giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký và nhân viên nghiệp vụ lưu ký kèm theo mẫu chữ ký, mẫu dấu (Mẫu 02/LK-TV của Quy chế này);

   đ. Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh các nhân viên nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

   e. Danh sách nhân viên giao nhận chứng từ và giấy ủy quyền cho nhân viên giao nhận chứng từ (Mẫu 03/LK-TV của Quy chế này) nếu đăng ký giao nhận trực tiếp;

   g. Các quy trình nghiệp vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

   h. Bản thuyết minh về phần mềm và máy móc thiết bị trang bị cho từng nghiệp vụ quản lý tài khoản của người đầu tư và hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

   Trên đây là nội dung quy định về điều kiện và hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 02/QĐ-VSD năm 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn