Điều kiện về vốn của công ty chứng khoán là gì?

Ngày hỏi:21/09/2016

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Em đang học về môn Luật Chứng khoán. Em được biết muốn thành lập công ty chứng khoán thì phải đáp ứng nhiều điều kiện. Trong đó có điều kiện về vốn. Vậy xin cho em hỏi: điều kiện về vốn của công ty chứng khoán là gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hoạt động kinh doanh chứng khoán là một hoạt động kinh doanh có điều kiện. Và việc thành lập công ty chứng khoán phải đáp ứng những điều kiện nhất định, đặc biệt là vốn. Điều này được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

   Theo đó, điều kiện về vốn của công ty chứng khoán như sau:

   Vốn đã góp tại thời Điểm thành lập công ty tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

   Mà Khoản 1, 2 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định như sau:

   "1. Vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam là:

   a) Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;

   b) Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;

   c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam;

   d) Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

   2. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép."

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện về vốn của công ty chứng khoán. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kinh doanh chứng khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn