Doanh thu và thu nhập khác của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Ngày hỏi:05/02/2018

Doanh thu và thu nhập khác của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Lê Minh Toàn, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi cần tìm hiểu một số quy định trong lĩnh vực chứng khoán. Ban biên tập cho tôi hỏi: Doanh thu và thu nhập khác của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.         

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Doanh thu và thu nhập khác của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 188/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ:

   a) Đối với Sở Giao dịch Chứng khoán bao gồm:

   - Thu phí quản lý thành viên giao dịch;

   - Thu phí đăng ký niêm yết; phí quản lý niêm yết hàng năm;

   - Thu phí giao dịch chứng khoán; phí kết nối trực tuyến; phí sử dụng thiết bị đầu cuối;

   - Thu phí đấu thầu trái phiếu; phí đấu giá chứng khoán;

   - Thu phí hoạt động nghiệp vụ khác;

   b) Đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán bao gồm:

   - Thu phí quản lý thành viên lưu ký;

   - Thu phí đăng ký chứng khoán;

   - Thu phí lưu ký chứng khoán;

   - Thu phí chuyển khoản chứng khoán;

   - Thu phí thực hiện quyền; phí sửa lỗi sau giao dịch;

   - Thu phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán;

   - Thu phí đại lý thanh toán lãi và gốc trái phiếu;

   - Thu phí hoạt động nghiệp vụ khác.

   2. Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ

   a) Đối với Sở Giao dịch Chứng khoán gồm:

   - Thu từ dịch vụ cung cấp thông tin;

   - Thu từ dịch vụ cho thuê tài sản, thiết bị, phần mềm;

   - Doanh thu cung ứng dịch vụ khác.

   b) Đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán gồm:

   - Thu từ dịch vụ cung cấp thông tin;

   - Thu từ dịch vụ cho thuê tài sản, thiết bị, phần mềm;

   - Thu từ cung ứng dịch vụ khác.

   3. Doanh thu hoạt động tài chính

   a) Doanh thu từ hoạt động tài chính thực hiện theo chế độ tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

   b) Lãi tiền gửi phát sinh từ hoạt động thanh toán hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu, thực hiện quyền mua hoặc từ hoạt động đấu giá chứng khoán.

   4. Thu nhập khác thực hiện theo chế độ tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Doanh thu và thu nhập khác của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 188/2013/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn