Đối tượng đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:16/11/2016

Đối tượng đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi hiện đang nghiên cứu một số vấn đề về sàn Upcom. Tôi muốn hỏi: Đối tượng đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Tùng Dương, HN.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đối tượng đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, bao gồm:

   a) Công ty đại chúng không đủ điều kiện niêm yết phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom;

   b) Công ty đại chúng đủ điều kiện niêm yết nhưng chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom;

   c) Công ty hủy niêm yết phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom nếu vẫn đáp ứng điềukiện là công ty đại chúng (bao gồm cả trường hợp bị hủy niêm yết do công ty hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, hoán đổi không đáp ứng điều kiện niêm yết);

   d) Doanh nghiệp nhà nước đã chào bán chứng khoán ra công chúng, nếu chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thì phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về đối tượng đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, được quy định tại Thông tư 180/2015/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn