Giá trị chứng khoán cho vay và lãi suất vay/cho vay

Ngày hỏi:17/09/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc về giá trị chứng khoán cho vay và lãi suất vay/cho vay từ email của anh Lê Văn Lộc - TPHCM. Anh thắc mắc về quy định trên và văn bản hướng dẫn về giá trị chứng khoán cho vay.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giá trị chứng khoán cho vay và lãi suất vay/cho vay được quy định tại Điều 5 Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017 như sau:

   1. Giá trị chứng khoán cho vay được xác định theo công thức sau:

   VL= QLx P

   Trong đó:

   Vl là giá trị chứng khoán cho vay

   QLlà số lượng chứng khoán cho vay

   P xác định như sau:

   + Đối với trái phiếu Chính phủ: là giá tính toán theo mô hình Đường cong Lợi suất Trái phiếu Chính phủ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tại ngày giao dịch liền kề trước ngày vay hoặc ngày được yêu cầu bổ sung tài sản thế chấp.

   + Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư: giá đóng cửa tại ngày giao dịch liền kề trước ngày vay hoặc ngày được yêu cầu bổ sung tài sản thế chấp.

   + Đối với trái phiếu công ty: giá thực hiện/giá thực hiện bình quân tại ngày giao dịch liền kề trước/ngày giao dịch gần nhất ngày vay hoặc ngày được yêu cầu bổ sung tài sản thế chấp.

   2. Giá trị chứng khoán cho vay được định giá lại vào 16h00 hàng ngày theo công thức trên để làm cơ sở xác định mức tài sản thế chấp tương ứng theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Quy chế này.

   3. Lãi suất cho vay được xác định theo thỏa thuận giữa bên vay và bên cho vay nhưng không được vượt quá 20%/năm .

   4. Lãi khoản vay được xác định như sau:

   L=

   Trong đó:

   L: là lãi khoản vay

   I : là lãi suất cho vay năm.

   5. Lãi khoản vay sẽ được thanh toán cùng ngày với việc hoàn trả toàn bộ khoản vay của bên vay. Trường hợp bên vay chưa thực hiện trả tiền lãi khoản vay cho bên cho vay, VSD sẽ khấu trừ giá trị tương ứng khoản lãi vay từ giá trị tài sản thế chấp bằng tiền (nếu có) của bên vay để trả cho bên cho vay.

   6. Trường hợp hai bên vay và cho vay thống nhất gia hạn khoản vay theo quy định tại Điều 6 Quy chế này, lãi suất cho vay khi gia hạn do hai bên vay và cho vay thỏa thuận nhưng tối đa không được vượt quá 20%/năm.

   Trên đây là nội dung quy định về giá trị chứng khoán cho vay và lãi suất vay/cho vay. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn