Giám sát giao dịch chứng khoán dựa trên thông tin từ các nguồn nào?

Ngày hỏi:17/08/2021

Cho hỏi: Việc giám sát giao dịch chứng khoán dựa trên thông tin từ các nguồn nào? Văn bản nào quy định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc giám sát giao dịch chứng khoán dựa trên thông tin từ các nguồn quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 95/2020/TT-BTC, cụ thể:

   - Báo cáo giám sát của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, thành viên giao dịch, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

   - Báo cáo của các tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

   - Báo cáo, thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán;

   - Các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tin đồn liên quan đến giao dịch chứng khoán;

   - Các nguồn thông tin khác.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn