Giao dịch chứng khoán trực tuyến

Ngày hỏi:03/04/2021

Liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Cho hỏi: Giao dịch chứng khoán trực tuyến được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giao dịch chứng khoán trực tuyến được quy định tại Điều 20 Thông tư 121/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Nghĩa vụ của công ty chứng khoán khi cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

   + Đảm bảo giao dịch liên tục, thông suốt;

   + Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu của hệ thống;

   + Có hệ thống dự phòng, phương án thay thế trong trường hợp xảy ra sự cố;

   + Có sự tách biệt với các hệ thống thông tin điện tử khác của công ty;

   + Ban hành quy trình về việc vận hành, quản lý, sử dụng hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.

   - Khi cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng, công ty chứng khoán phải ký hợp đồng hoặc phụ lục kèm theo hợp đồng mở tài khoản cho khách hàng, bao gồm các nội dung sau:

   + Công bố các rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch chứng khoán trực tuyến;

   + Quy định trách nhiệm của khách hàng và công ty chứng khoán về việc bảo mật thông tin về giao dịch trực tuyến của khách hàng.

   - Công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, tình trạng hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến và công bố thông tin theo quy định pháp luật về hướng dẫn giao dịch điện tử.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn