Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giám sát giao dịch chứng khoán được quy định ra sao?

Ngày hỏi:19/08/2021

Nhờ hỗ trợ nội dung: Quy định về hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giám sát giao dịch chứng khoán được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giám sát giao dịch chứng khoán được quy định ra sao?
   (ảnh minh họa)
  • Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giám sát giao dịch chứng khoán được quy định tại Điều 11 Thông tư 95/2020/TT-BTC, cụ thể:

   Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giám sát giao dịch chứng khoán. Hệ thống cơ sở dữ liệu tối thiểu phải gồm các nội dung sau:

   - Các dữ liệu về kết quả giao dịch chứng khoán được thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán.

   - Danh sách và thông tin về các đối tượng thuộc phạm vi giám sát của Sở giao dịch chứng khoán vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

   - Các báo cáo và thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán đã công bố qua hệ thống công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán; các báo cáo, thông tin đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

   - Dữ liệu liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư.

   - Dữ liệu khác liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn