Hình thức chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng?

Ngày hỏi:07/01/2021

Liên quan đến lĩnh vực chứng khoán thì hình thức chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hình thức như sau:

   1. Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng bao gồm:

   a) Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành;

   b) Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành;

   c) Kết hợp hình thức quy định tại các điểm a, b khoản này;

   d) Chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn