Hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán do góp vốn bằng cổ phiếu thành lập doanh nghiệp gồm những tài liệu gì?

Ngày hỏi:25/03/2019

Em hiện đang là sinh viên của trường Đại học Kinh tế, em đang học về môn chứng khoán nhưng có vấn đề này thắc mắc em mong anh chị có thể giải đáp giúp em. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán do góp vốn bằng cổ phiếu thành lập doanh nghiệp gồm những tài liệu gì? Em có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Xin chân thành cảm ơn 

Minh Quyền (093***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 39 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017 thì:

   Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do góp vốn bằng cổ phiếu thành lập doanh nghiệp gồm:

   - Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu (Mẫu 16A/ĐKCK) kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên;

   - Điều lệ/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc quyết định của Hội đồng thành viên/chủ sở hữu của doanh nghiệp nhận góp vốn bằng cổ phiếu, trong đó nêu rõ việc chấp thuận hình thức góp vốn bằng cổ phiếu;

   - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên/chủ sở hữu của bên góp vốn bằng cổ phiếu (trường hợp bên góp vốn là pháp nhân) về việc góp vốn, trong đó phải kê khai chi tiết về cổ phiếu dùng để góp vốn;

   - Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán theo Mẫu 22/LK Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành (03 liên) và Văn bản của TVLK bên chuyển quyền sở hữu mở tài khoản gửi VSD xác nhận về số dư chứng khoán lưu ký bên chuyển quyền sở hữu và cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu;

   - Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán do góp vốn bằng cổ phiếu thành lập doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn