Hồ sơ đăng ký đối với tín phiếu Kho bạc gồm những tài liệu gì?

Ngày hỏi:22/03/2019

Hồ sơ đăng ký đối với tín phiếu Kho bạc gồm những tài liệu gì? Đây là nội dung thắc mắc Ban biên tập nhận được từ email của chị Bạch Mai (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017 thì:

   3.1. Trường hợp phát hành theo phương thức đấu thầu, hồ sơ bao gồm

   a. Văn bản của Kho bạc Nhà nước đề nghị tổ chức đấu thầu, đăng ký, lưu ký, niêm yết tín phiếu (Mẫu 01D/ĐKCK);

   b. Văn bản của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo kết quả đấu thầu;

   c. Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

   3.2. Trường hợp phát hành theo phương thức bán trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước (sau đây viết tắt là NHNN) bao gồm:

   a. Văn bản của Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả phát hành và đề nghị đăng ký, lưu ký tín phiếu (Mẫu 01E/ĐKCK);

   b. Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ đăng ký đối với tín phiếu Kho bạc. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn