Hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của chính mình của công ty đại chúng

Ngày hỏi:11/02/2020

Cho tôi hỏi theo quy định mới về hoạt động chứng khoán thì công ty đại chúng trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình phải chuẩn bị bộ hồ sơ thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của chính mình của công ty đại chúng
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 37 Luật chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình phải gửi tài liệu báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

   - Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu;

   - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu, phương án mua lại;

   - Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng khoán, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam mua lại cổ phiếu của chính mình;

   - Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu;

   - Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

   - Tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu;

   - Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện để được mua lại cổ phiếu của chính mình theo quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn