Hồ sơ đề nghị rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán?

Ngày hỏi:27/01/2021

Tôi đang tìm kiếm về hồ sơ cho việc đề nghị rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành? Mong hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 180 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ như sau:

   1. Giấy đề nghị theo Mẫu số 69 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty về việc rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

   3. Báo cáo kết quả xử lý hợp đồng đã ký với khách hàng theo Mẫu số 70 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   4. Báo cáo tất toán tài khoản tự doanh chứng khoán trong trường hợp rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

   5. Quyết định chấm dứt tư cách thành viên tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong trường hợp công ty chứng khoán rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chào bán chứng khoán
  Chào mua chứng khoán
  Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
  Chứng khoán chuyên nghiệp
  Chuyển nhượng chứng khoán
  Công ty chứng khoán
  Giao dịch chứng khoán
  Kinh doanh chứng khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn