Hồ sơ hủy đăng ký đối với TCPH giải thể, phá sản, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giảm vốn, hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông

Ngày hỏi:22/03/2019

Hồ sơ hủy đăng ký đối với TCPH giải thể, phá sản, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giảm vốn, hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông bao gồm những tài liệu gì? 

Lương Hoài Kiên (kien***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017 thì:

   a. Giấy đề nghị hủy đăng ký chứng khoán (Mẫu 11/ĐKCK);

   b. Nghị quyết đại hội cổ đông thông qua việc giải thể, phá sản, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giảm vốn, hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông hoặc quyết định của Tòa án về việc phá sản doanh nghiệp (trường hợp phá sản);

   c. Tài liệu pháp lý liên quan đến việc giải thể, phá sản, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giảm vốn, hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông của TCPH (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, giảm vốn, văn bản của UBCKNN về việc đã nhận được thông báo giảm vốn..);

   d. Bản sao Quyết định hủy niêm yết/văn bản thông báo hủy đăng ký giao dịch của SGDCK (trường hợp chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch);

   đ. Tài liệu chứng minh việc TCPH có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã giảm vốn điều lệ (Trường hợp giảm vốn do hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông);

   e. Các tài liệu kèm theo (nếu có).

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ hủy đăng ký đối với TCPH giải thể, phá sản, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giảm vốn, hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn