Hồ sơ hủy đăng ký đối với trái phiếu được TCPH mua lại trước thời gian đáo hạn gồm những tài liệu gì?

Ngày hỏi:22/03/2019

Tôi hiện đang công tác trong lĩnh vực chứng khoán và có thắc mắc sau mong anh chị giải đáp. Cụ thể: Hồ sơ hủy đăng ký đối với trái phiếu được TCPH mua lại trước thời gian đáo hạn gồm những tài liệu gì? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu?

Quang Huy (016***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017 thì:

   2.1. Đối với trái phiếu chính phủ/trái phiếu chính phủ bảo lãnh/trái phiếu chính quyền địa phương: Hồ sơ hủy đăng ký được thực hiện theo văn bản thỏa thuận giữa VSD và TCPH.

   2.2. Đối với trái phiếu công ty:

   a. Giấy đề nghị hủy đăng ký chứng khoán (Mẫu 11/ĐKCK);

   b. Nghị quyết đại hội cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu trong đó cho phép TCPH được mua lại trước thời gian đáo hạn;

   c. Nghị quyết đại hội cổ đông/Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn;

   d. Bản sao Quyết định hủy niêm yết/văn bản thông báo hủy đăng ký giao dịch của SGDCK (trường hợp trái phiếu đã niêm yết/đăng ký giao dịch);

   đ. Các tài liệu kèm theo (nếu có).

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ hủy đăng ký đối với trái phiếu được TCPH mua lại trước thời gian đáo hạn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn