Hồ sơ hủy đăng ký đối với trái phiếu, tín phiếu đến thời gian đáo hạn gồm những tài liệu gì?

Ngày hỏi:22/03/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động chứng khoán. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hồ sơ hủy đăng ký đối với trái phiếu, tín phiếu đến thời gian đáo hạn gồm những tài liệu gì? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Thùy Anh (090***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017 thì:

   1.1. Đối với trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và tín phiếu:

   TCPH không phải nộp hồ sơ hủy đăng ký khi trái phiếu, tín phiếu đến thời gian đáo hạn. Việc hủy đăng ký được VSD thực hiện sau khi VSD nhận được Thông báo về việc hủy niêm yết và ngày giao dịch cuối cùng của SGDCK và hoàn tất thủ tục thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu thanh toán lãi, gốc trái phiếu, tín phiếu có liên quan theo quy định hiện hành tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành.

   1.2. Đối với trái phiếu công ty:

   a. Giấy đề nghị hủy đăng ký chứng khoán (Mẫu 11/ĐKCK);

   b. Phương án phát hành trái phiếu được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua trong đó có quy định về thời gian đáo hạn của trái phiếu;

   c. Bản sao Quyết định hủy niêm yết/văn bản thông báo hủy đăng ký giao dịch của SGDCK (trường hợp trái phiếu đã niêm yết/đăng ký giao dịch);

   d. Các tài liệu kèm theo (nếu có).

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ hủy đăng ký đối với trái phiếu, tín phiếu đến thời gian đáo hạn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn