Hồ sơ, thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:22/11/2016

Hồ sơ, thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được quy định như thế nào? Bạn đọc Trung Anh, địa chỉ mail nguyentrunga****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi hiện đang nghiên cứu một số vấn đề về sàn Upcom. Tôi muốn hỏi: Hồ sơ, thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ, thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   a) Công ty đại chúng có trách nhiệm hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu phát hành trong các đợt chào bán ra công chúng và chào bán riêng lẻ trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán;

   b) Hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch bao gồm:

   - Giấy đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;

   - Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch.

   d) Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường. Trường hợp từ chối, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trả lời công ty đại chúng bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về hồ sơ, thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, được quy định tại Thông tư 180/2015/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn