Hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:08/11/2016

Hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi hiện đang nghiên cứu một số vấn đề về sàn Upcom. Tôi muốn hỏi: Hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Thanh Lam, HN.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   1. Chứng khoán bị hủy đăng ký giao dịch trong các trường hợp sau:

   a) Tổ chức đăng ký giao dịch không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

   b) Tổ chức đăng ký giao dịch chấm dứt sự tồn tại do bị sáp nhập, hợp nhất, chia, giải thể hoặc phá sản;

   c) Tổ chức đăng ký giao dịch bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành;

   d) Tổ chức đăng ký giao dịch được chấp thuận niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

   2. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định hủy đăng ký giao dịch và công bố thông tin ra thị trường.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, được quy định tại Thông tư 180/2015/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn