Lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác giám sát chứng khoán được quy định ra sao?

Ngày hỏi:19/08/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi nội dung quy định: Việc lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác giám sát chứng khoán được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác giám sát chứng khoán được quy định tại Điều 19 Thông tư 95/2020/TT-BTC, cụ thể:

   Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ thông tin về:

   - Dữ liệu bù trừ, thanh toán chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

   - Dữ liệu về thông tin nhà đầu tư giao dịch chứng khoán và các sản phẩm phái sinh được cập nhật liên tục và đầy đủ hàng ngày từ các công ty chứng khoán.

   - Các thông tin liên quan đến giới hạn vị thế, ký quỹ bù trừ của từng loại chứng khoán, sản phẩm phái sinh theo từng loại nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán phái sinh.

   - Dữ liệu giao dịch ngoài hệ thống.

   - Dữ liệu vi phạm và xử lý vi phạm đối với các hoạt động về bù trừ thanh toán, giới hạn vị thế, ký quỹ của thành viên bù trừ.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn