Mệnh giá chứng khoán chào bán có bắt buộc ghi bằng đồng Việt Nam không?

Ngày hỏi:02/01/2020

Tôi được biết trong kỳ họp Quốc hội vừa qua các đại biểu đã bấm nút thông qua Luật chứng khoán 2019. Cho tôi hỏi theo Luật mới này thì mệnh giá chứng khoán chào bán ghi bằng đơn vị ngoại tệ được không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 13 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định mệnh giá chứng khoán như sau:

   - Mệnh giá chứng khoán chào bán trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng Đồng Việt Nam.

   - Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100 nghìn đồng và bội số của 100 nghìn đồng.

   - Trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, tổ chức phát hành được chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì mệnh giá chứng khoán chào bán trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng Đồng Việt Nam. Theo đó, sẽ không được ghi mệnh giá chứng khoán bằng đơn vị ngoại tệ.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chứng khoán
  Mệnh giá chứng khoán
  Chào bán chứng khoán
  Thị trường chứng khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn