Ngân hàng thanh toán trong lĩnh vực chứng khoán phải có vốn điều lệ bao nhiêu?

Ngày hỏi:27/02/2020

Ngân hàng bên tôi có mức vốn điều lệ là 15.000 tỷ đồng, hoạt động trong 2 năm nay đều có lãi. Sắp tới ngân hàng tôi muốn trở thành ngân hàng thanh toán để cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Cho hỏi với mức vốn điều lệ như trên thì công ty tôi khả thể được xem xét chọn làm ngân hàng thanh toán không? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngân hàng thanh toán trong lĩnh vực chứng khoán phải có vốn điều lệ bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 69 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn làm ngân hàng thanh toán khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

   - Có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng;

   - Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm gần nhất;

   - Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật về ngân hàng;

   - Có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện thanh toán giao dịch và kết nối với hệ thống của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

   - Có hệ thống thanh toán, bù trừ kết nối với hệ thống thanh toán, bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

   - Có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để lưu giữ số liệu thông tin thanh toán giao dịch trong thời hạn ít nhất 10 năm và cung cấp được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 48 giờ khi có yêu cầu.

   => Như vậy, với mức vốn 15.000 tỷ đồng thì ngân hàng bên bạn đã đáp ứng được điều kiện về vốn điều lệ. Tuy nhiên để được UBCKNN xem xét lựa chọn làm ngân hàng thanh toán, thì ngân hàng bạn phải đáp ứng một số điều kiện khác theo quy định trên.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ngân hàng thương mại
  Chứng khoán
  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn